Mezőszentgyörgy - Értékleltár

A településhez köthető nevezetes személyek:

Eötvös Károly: Eötvös Károly 1842. március 11-én született községünkben, az akkor Veszprém megyéhez tartozó Mezőszentgyörgyön. Középiskoláit a pápai ref. kollégiumban végezte. 1860-1862 között a pápai jogakadémián végzett tanulmányokat, majd 1866-ban Kerkápoly Károly meghívására pár hónapig a városban dolgozott.
Erre az időre esnek első irodalmi próbálkozásai. A jogi államvizsgát már Pesten tette le. Veszprémben megyei aljegyző, majd királyi ügyész. 1866-ban Veszprém címmel megindította a város első hetilapját. 1872-ben a veszprémi választókerület országgyűlési képviselőjének választották. Liberális politikus, a parlamentben a Deák-párthoz csatlakozott. Cikkei folyamatosan jelentek meg a Pesti Naplóban és az Egyetértésben, de ő maga is gyakran szerepelt a korabeli élclapokban a Borsszem Jankóban és a Kakas Mártonban is. 1878-ban Budapesten ügyvédi irodát nyitott, sokat publikált. Híres törzsasztala az Abbázia Kávéházban volt, újságíró barátai, akik a "vajda" nevet adták neki onnan kísérgették haza Próféta utcai lakásához. A magyar közélet egyik meghatározó egyénisége lett, amikor vállalta és sikerrel védte a tiszaeszlári zsidóellenes vérvádper gyanúsítottjait. A per anyagát 1904-ben, három kötetben jelentette meg. Regényei, novellái közül azok a legsikerültebbek, amelyekben közvetlen személyes élményeit vagy a szabadságharc eseményeit elevenítik fel. Kiváló jellemrajzokat írt Táncsics Mihályról és Madarász Józsefről. Kiemelkedő alkotása az Utazás a Balaton körül. E munkában jelentős kultúrtörténeti, és néprajzi kincsekkel gazdagította az utókort. 1916. április 13-án hunyt el Budapesten. Sírja a veszprémi Alsóvárosi temetőben van.

Látnivalók, nevezetességek:

Református templom: A mezőszentgyörgyi református egyház még a reformáció kezdetén alakult, s szinte az egész falu a protestáns hitet vallotta. A XVI. században kőtemplomot emeltek az Úr tiszteletére. A helyi iskoláztatás a református egyház jóvoltából már a XVII. században megkezdődött. A falu lakossága hitét követve támogatta a Rákóczi szabadságharcot, segítséget nyújtva Béri Balogh Ádámnak. Tettükért a császári katonák 1707-ben felgyújtották az egész települést, a tűzvészben csak a korabeli kőtemplom maradt épen. A XVIII. században lényegesen módosult Mezőszentgyörgy lakosságának felekezeti összetétele a rekatolizációs törekvések és az újratelepítések miatt. A protestáns hitet vallókra nehéz idők vártak, de Mezőszentgyörgy lakosságának túlnyomó többsége hű maradt a református hithez. A megszorítások ellenére 1793-95-ben új templomot építettek, amely ma is látható a településen. Az épület késő barokk stílusú, tornya 28 méter magas. Jellemzője a homlokzati órapárkányos torony és a három szakaszos csehsüvegboltozatos hajó. A templom padozata, a szószék és a vörös márvány úrasztala - a megyében szinte egyedülállóan - mind 1795-ből való.
Eötvös Sándor esperesnek, Farkas István gondnoknak és Ladi Péter prezsbiternek köszönhetően (akik a II. világháború idején az ereklyéket elrejtették) megmaradtak az egyház eredeti szent edényei és iratai is. Az 1922-ben Szlezák László által öntött 358 és 221 kg-os harangokat a II. világháború alatt begyűjtötték, de a ma hallható 709 kg-os harang is Szlezák László munkája.
Római katolikus templom
Világháborús emlékmű
Eötvös Károly szobor
Eötvös Károly Könyvtár: Az Eötvös Károly Községi Könyvtár az 1800-as évek elején épült, később az Eötvös család birtokába került, majd Eötvös Károly tulajdona lett, emlékét az épületben emléksarok őrzi. Az épületben nyitotta meg kapuit 1949. április 24-én az ország első népkönyvtára, innen indult 1969. április 24-én az Olvasó Népért Mozgalom. Az épületben ma a könyvtár mellett eMagyarország Pont üzemel.

Éves rendezvényterv:

2011. március 12. - Nőnapi bál
2011. március 15. - Ünnepi megemlékezés
2011. április 9. - Iskolás bál
2011. április 30. - 2011. május 7. Szentgyörgy Napok
         május 30. - Májusfa állítás, táncház, szalonnasütés
         május 2. - Najgyenov Vlagyiszlav festőművész kiállítása
         május 4. - Maszk Ifjúsági Tagozata- Shakespeare: Szentivánéji álom előadás
         május 5. - Történelmi délután (Eötvös Károly és 1848 - előadó: Berta
                         Annamária; Bajorország - előadó: Történelmi Kör, Lajoskomárom)
         május 7. - Maszk - Szentgyörgyi Orpheum - Válogatás Nóti Károly műveiből
2011. május 21. - Jótékonysági műsor a református templom javára
2011. június 12. - pünkösdi Királyválasztás és főzőverseny
2011. augusztus 20. - Ünnepi megemlékezés
2011. október - Szüreti felvonulás és bál
2011. október 23. - Ünnepi megemlékezés